NOVOSTI DZ

Natječaj za popunu radnog mjesta za doktora / doktoricu medicine na određeno vrijeme – zamjena za godišnje odmore

N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta za  doktora / doktoricu medicine na određeno vrijeme  u Službi primarne zdravstvene zaštite  Doma zdravlja Slunj,  Plitvička 18A, poradi zamjene za vrijeme korištenja godišnjih odmora doktora medicine u ordinacijama obiteljske(opće) medicine u Slunju, Cetingradu i Rakovici  u očekivanom trajanju do 6 mjeseci. Uz […]

Čitaj više...

Natječaj za popunu radnog mjesta jedne čistačice na neodređeno vrijeme

Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18a, objavljuje : N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta  jedne čistačice na neodređeno vrijeme,  s tim da se Ugovor o radu sklapa na određeno vrijeme do pribavljanja Suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljavanje na neodređeno vrijeme u  Službi zajedničkih poslova Doma zdravlja Slunj, u Slunju, […]

Čitaj više...

Z A P I S N I K sa 39. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Slunj

Z A P I S N I K sa 39. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Slunj, održane dana 03. ožujka 2017. godine u dvorani za sastanke Doma zdravlja Slunj, s početkom u 12,30 sati možete pogledati na sljedećem linku: Z A P I S N I K sa 39. sjednice Upravnog vijeća    

Čitaj više...