NOVOSTI DZ

Natječaj za popunu radnog mjesta za jednu/og med. sestru/ med. tehničara na određeno vrijeme, poradi zamjena za godišnje odmore medicinskih sestara u Službi primarne zdravstvene zaštite Doma zdravlja Slunj

N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta za  jednu/og  med. sestru/ med. tehničara na određeno vrijeme,   poradi zamjena za godišnje odmore medicinskih sestara u Službi primarne zdravstvene zaštite Doma zdravlja Slunj. Uz redovan rad med. sestra/med. tehničar imaju obvezu sudjelovanja u dežurstvima  i pripravnostima u hitnoj medicinskoj pomoći,  za što […]

0 comments

Natječaj za popunu radnog mjesta za doktora / doktoricu medicine na određeno vrijeme poradi zamjene za vrijeme korištenja godišnjih odmora doktora medicine

N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta za  doktora / doktoricu medicine na određeno vrijeme  u Službi primarne zdravstvene zaštite  Doma zdravlja Slunj,  Plitvička 18A, poradi zamjene za vrijeme korištenja godišnjih odmora doktora medicine. Uz redovan rad u ordinaciji doktori medicine su obvezni sudjelovati u dežurstvu i pripravnosti u hitnoj […]

0 comments

Natječaj za popunu radnog mjesta doktora / doktorice medicine na neodređeno vrijeme u Ordinaciji obiteljske/opće medicine Doma zdravlja Slunj 03 u Cetingradu

Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18a, objavljuje : N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta  doktora / doktorice medicine na neodređeno vrijeme,  s tim da se Ugovor o radu sklapa na određeno vrijeme do pribavljanja Suglasnosti Ministarstva zdravlja  za zapošljavanje na neodređeno vrijeme, u Ordinaciji obiteljske/opće medicine Doma zdravlja Slunj […]

0 comments