NOVOSTI DZ

Natječaj za popunu radnog mjesta med. sestre/ med. tehničara na određeno vrijeme

N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta  med. sestre/ med. tehničara na određeno vrijeme, poradi zamjena za vrijeme korištenja bolovanja i rodiljnog dopusta u Službi primarne zdravstvene zaštite Doma zdravlja Slunj u Slunju, Plitvička 18a. Uz redovan rad med. sestra/med. tehničar imaju obvezu sudjelovanja u dežurstvima  i pripravnostima u hitnoj medicinskoj […]

Čitaj više...

Natječaj za popunu radnog mjesta dentalnog tehničara/tehničarke na neodređeno vrijeme

Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18a, objavljuje : N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta dentalnog tehničara/tehničarke na neodređeno vrijeme, s tim da se Ugovor o radu sklapa na određeno vrijeme do pribavljanja Suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljavanje na neodređeno vrijeme, u dentalnom laboratoriju u Službi primarne zdravstvene zaštite Doma […]

Čitaj više...

Natječaj za primanje kandidata na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“, Broj: 57/12, 120/12 ) i članka 24. Statuta Doma zdravlja Slunj ( „Glasnik Karlovačke županije“ Broj: 13/14 ) ravnatelj Doma zdravlja Slunj raspisuje N A T J E Č A J za primanje kandidata na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa uz korištenje […]

Čitaj više...