NOVOSTI DZ

OBAVIJEST O NADMETANJU ZA PREDMET NABAVE MOTORNI BENZIN I LOŽIVO ULJE ZA 2018.

20.11.2017. Dom zdravlja Slunj je na temelju članka 88. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 120/16) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 20.11.2017. (https:eojn.nn.hr) objavio obavijest o nadmetanju za predmet nabave: Motorni benzin i loživo ulje, pod evidencijskim brojem nabave: 01/2018, broj dokumenta: 2017/S 0F2-0024089. Rok za dostavu ponuda je 8.12.2017. do […]

Čitaj više...

Natječaj za popunu radnog mjesta za doktora / doktoricu medicine na određeno vrijeme

N A T J E Č A J  za popunu radnog mjesta za  doktora / doktoricu medicine na određeno vrijeme  u Službi primarne zdravstvene zaštite  Doma zdravlja Slunj,  Plitvička 18a,  poradi zamjene za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog bolovanja, a potom korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta u Ordinaciji obiteljske(opće) medicine u 01 Slunju, Plitvička […]

Čitaj više...

Natječaj za popunu radnog mjesta inženjera medicinske radiologije na određeno vrijeme

N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta inženjera medicinske radiologije na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla u Izvanbolničkoj specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti – radiologiji  Doma zdravlja Slunj,  Plitvička 18 a. UVJETI: VŠS – stručni prvostupnik/ica radiološke tehnologije položen stručni ispit odobrenje nadležne komore za samostalan rad najmanje godina dana radnog […]

Čitaj više...