NOVOSTI DZ

Natječaj za popunu radnog mjesta inženjera medicinske radiologije na određeno vrijeme

N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta inženjera medicinske radiologije na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla u Izvanbolničkoj specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti – radiologiji  Doma zdravlja Slunj,  Plitvička 18 a. UVJETI: VŠS – stručni prvostupnik/ica radiološke tehnologije položen stručni ispit odobrenje nadležne komore za samostalan rad najmanje godina dana radnog […]

Čitaj više...

Natječaj za popunu radnog mjesta za doktora / doktoricu medicine na određeno vrijeme – zamjena za godišnje odmore

N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta za  doktora / doktoricu medicine na određeno vrijeme  u Službi primarne zdravstvene zaštite  Doma zdravlja Slunj,  Plitvička 18A, poradi zamjene za vrijeme korištenja godišnjih odmora doktora medicine u ordinacijama obiteljske(opće) medicine u Slunju, Cetingradu i Rakovici  u očekivanom trajanju do 6 mjeseci. Uz […]

Čitaj više...

Natječaj za popunu radnog mjesta jedne čistačice na neodređeno vrijeme

Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18a, objavljuje : N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta  jedne čistačice na neodređeno vrijeme,  s tim da se Ugovor o radu sklapa na određeno vrijeme do pribavljanja Suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljavanje na neodređeno vrijeme u  Službi zajedničkih poslova Doma zdravlja Slunj, u Slunju, […]

Čitaj više...