DENTALNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

RAKOVICA

ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE U RAKOVICI

NENAD GRGURIĆ, dr.med.dent.
MIRJANA MODRUŠAN, med. sestra

Radno vrijeme:

 • parnim radnim danima ujutro od 7,00 do 14,30
 • neparnim radnim danima poslije podne od 13,00 do 20,30
 • petkom ujutro od 7,00 do 14,30 osim

III. petka u mjesecu kada se radi u popodnevnoj smjeni od 13,00 do 20,30

 • III. subota u mjesecu radna – od 7,00 do 17,00

Adresa: 47 245 Rakovica, Rakovica 33
Telefon: 047/784-313
Telefaks: 047/784-067
E-mail: ngrguric@gmail.com


CETINGRAD

ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE U CETINGRADU

Eduard Paljušaj, dr. med. dent.
DRAGICA GOLEK, med. sestra

   medicinska sestra u zamjeni DOLORES GOLUBIĆ

Radno vrijeme:

 • neparnim radnim danima ujutro od 7,00 do 14,30
 • parnim radnim danima poslije podne od 13,00 do 20,30
 • petkom ujutro od 7,00 do 14,30 osim

posljednjeg petka u mjesecu kada se radi u popodnevnoj smjeni od 13,00 do 20,30

 • posljednja subota u mjesecu radna – od 7,00 do 17,00

Adresa: 47 222 Cetingrad, Trg hrvatskih branitelja 6
Telefon: 047/781-012
Telefaks: 047/781-300
E-mail: zubnacetingrad@gmail.com


U KONCESIJI

ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE MARINA MRDEŽA MARČETIĆ, dr.med.dent.

MARINA MRDEŽA MARČETIĆ, dr.med.dent
TATJANA BRBOVIĆ, med. sestra

Radno vrijeme:

 • ponedjeljak, četvrtak i petak ujutro od 07,00 do 14,30
 • utorak i srijeda poslije podne od 13,00 do 20,30
 • I. subota u mjesecu radna

Adresa: 47240 Slunj, Plitvička 18 a
Telefon: 047/777-651
Telefaks: 047/777-651
E-mail: dr.marinamrdeza@gmail.com


U SLUNJU

Ordinaciju dentalne medicine u Slunju

Marina Knezović, dr. med.dent.

Marina Grgeljac, med. sestra

Radno vrijeme:

 • utorak, srijeda i petak ujutro od 7,00 do 14,30
 • ponedjeljak i četvrtak poslije podne od 13,00 do 20,30
 • II. subota u mjesecu radna

Adresa:47240 Slunj, Plitvička 18 a
Telefon: 047/777-113
Telefaks:047/777-113
E-mail: dzslunjzubna@gmail.com