OBAVIJEST O NADMETANJU ZA PREDMET NABAVE MOTORNI BENZIN I LOŽIVO ULJE ZA 2018.

20.11.2017.

Dom zdravlja Slunj je na temelju članka 88. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 120/16) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 20.11.2017. (https:eojn.nn.hr) objavio obavijest o nadmetanju za predmet nabave: Motorni benzin i loživo ulje, pod evidencijskim brojem nabave: 01/2018, broj dokumenta: 2017/S 0F2-0024089.

Rok za dostavu ponuda je 8.12.2017. do 9,00 sati.

Natječaj za popunu radnog mjesta za doktora / doktoricu medicine na određeno vrijeme

N A T J E Č A J 

za popunu radnog mjesta za  doktora / doktoricu medicine na određeno vrijeme  u Službi primarne zdravstvene zaštite  Doma zdravlja Slunj,  Plitvička 18a,  poradi zamjene za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog bolovanja, a potom korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta u Ordinaciji obiteljske(opće) medicine u 01 Slunju, Plitvička 18a, u očekivanom trajanju do 24 mjeseca.

Uz redovan rad u ordinaciji doktori medicine su obvezni sudjelovati u dežurstvu i pripravnosti u hitnoj medicinskoj pomoći, za što se sklapa poseban Ugovor sa Zavodom za hitnu medicinu Karlovačke županije, prema unaprijed utvrđenom mjesečnom rasporedu Zavoda.

 

Uvjeti:

 • medicinski fakultet
 • položen državni ispit
 • odobrenje nadležne komore za samostalan rad
 • najmanje 5 mjeseci radnog iskustva
 • poznavanje rada na računalu ( iskustvo u korištenju računalnih programa iz područja primarne zdravstvene zaštite – obiteljska/opća medicina )
 • vozački ispit za „B“ kategoriju

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti :

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslike domovnice),
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (presliku),
 • odobrenje za samostalan rad ( presliku licence),
 • elektronički zapis HZMO-a o radno-pravnom statusu,
 • presliku vozačke dozvole „B“ kategorije,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (izvornik)

 

Rok za podnošenje ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave.  Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu : Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18 a,  uz naznaku

„PONUDA NA NATJEČAJ – doktor/ica medicine – zamjena “.

Na temelju članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i  imaju prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti.

Posebne pogodnosti: Nudimo namješten stan u neposrednoj blizini mjesta rada.

Dodatne informacije moguće dobiti na telefon: 047/777-652, 047/777-334, mob. 091/1777660 ili E-mail : ivanka.magdic@ka.t-com.hr, dz-slunj@ka.t-com.hr, dz.slunj@gmail.com

Dom zdravlja Slunj zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata/kandidatkinju!

Svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o rezultatima natječaja na internetskoj stranici Doma zdravlja.

 

DOM ZDRAVLJA SLUNJ

Natječaj za popunu radnog mjesta inženjera medicinske radiologije na određeno vrijeme

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta inženjera medicinske radiologije na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla u Izvanbolničkoj specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti – radiologiji  Doma zdravlja Slunj,  Plitvička 18 a.

UVJETI:

 • VŠS – stručni prvostupnik/ica radiološke tehnologije
 • položen stručni ispit
 • odobrenje nadležne komore za samostalan rad
 • najmanje godina dana radnog iskustva
 • vozački ispit za „B“ kategoriju

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti :

 1. životopis,
 2. dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),
 3. dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslike domovnice ili osobne iskaznice),
 4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu (presliku),
 5. odobrenje za samostalan rad ( presliku licence),
 6. elektronički zapis HZMO-a o radno-pravnom statusu,
 7. presliku vozačke dozvole „B“ kategorije,
 8. uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (izvornik)

Rok za podnošenje ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave. Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu : Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18 a,  uz naznaku  „PONUDA NA NATJEČAJ – inženjer medicinske radiologije.“.

Na temelju članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i  imaju prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti.

Dodatne informacije moguće dobiti na telefon: 047/777-652, 047/777-334, mob: 091/1777660 ili e-mail : ivanka.magdic@ka.t-com.hr, dz-slunj@ka.t-com.hr.

Dom zdravlja Slunj zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata/kandidatkinju!

Natječaj za popunu radnog mjesta za doktora / doktoricu medicine na određeno vrijeme – zamjena za godišnje odmore

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta za  doktora / doktoricu medicine na određeno vrijeme  u Službi primarne zdravstvene zaštite  Doma zdravlja Slunj,  Plitvička 18A, poradi zamjene za vrijeme korištenja godišnjih odmora doktora medicine u ordinacijama obiteljske(opće) medicine u Slunju, Cetingradu i Rakovici  u očekivanom trajanju do 6 mjeseci.

Uz redovan rad u ordinaciji doktori medicine su obvezni sudjelovati u dežurstvu i pripravnosti u hitnoj medicinskoj pomoći, za što se sklapa poseban Ugovor sa Zavodom za hitnu medicinu Karlovačke županije, prema unaprijed utvrđenom mjesečnom rasporedu Zavoda.

Uvjeti:

 • medicinski fakultet
 • položen državni ispit
 • odobrenje nadležne komore za samostalan rad
 • najmanje 5 mjeseci radnog iskustva
 • poznavanje rada na računalu ( iskustvo u korištenju računalnih programa iz područja primarne zdravstvene zaštite – obiteljska/opća medicina )
 • vozački ispit za „B“ kategoriju

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti :

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslike domovnice),
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (presliku),
 • odobrenje za samostalan rad ( presliku licence),
 • elektronički zapis HZMO-a o radno-pravnom statusu,
 • presliku vozačke dozvole „B“ kategorije,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (izvornik)

Rok za podnošenje ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave.  Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu : Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18 a,  uz naznaku

„PONUDA NA NATJEČAJ – doktor/ica medicine – zamjena za godišnje odmore“.

Na temelju članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i  imaju prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti.

Posebne pogodnosti: Nudimo namješten stan u neposrednoj blizini mjesta rada te korištenje službenog automobila za rad u područnim ambulantama.

Dodatne informacije moguće dobiti na telefon: 047/777-652, 047/777-334, mob. 091/1777660 ili E-mail : ivanka.magdic@ka.t-com.hr, dz-slunj@ka.t-com.hr, dz.slunj@gmail.com

Dom zdravlja Slunj zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata/kandidatkinju!