FINANCIJSKI PLAN

2018.


FINANCIJSKI PLAN ZA 2018.GODINU

2017.


FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017.GODINU

2016.


II REBALANSA FIN.PLANA ZA 2016.GODINU

 

I REBALANS FIN.PLANA ZA 2016.GODINU

 

 

2015.


 

 

– Financijski plan za 2015. g. koji je donesen na 27. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 12. prosinca 2014.

 

– Upravno vijeće Doma zdravlja Slunj na svojoj 27. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2014. godine donijelo je:

 

 

2014.