FINANCIJSKI PLAN


2020.


2019.


IV. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

 

III. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

 

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

 

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

 

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU

 


2018.


III. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

 

II. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

 

I. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. godinu – I. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018.

 

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

 


2017.


FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU

 

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU

 


2016.


 

II REBALANSA FIN.PLANA ZA 2016. GODINU

 

I REBALANS FIN.PLANA ZA 2016. GODINU

 

 


2015.


 

– Financijski plan za 2015. g. koji je donesen na 27. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 12. prosinca 2014.

 

– Upravno vijeće Doma zdravlja Slunj na svojoj 27. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2014. godine donijelo je:

 


2014.