ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA

ORDINACIJA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA

LIDIJA MILOŠ BAKALAR, spec. gin. i opst.
ANA HOLJEVAC, med. sestra

Radno vrijeme:

  • ponedjeljak, srijeda i petak ujutro od 7,00 do 14,30 sati
  • utorak i četvrtak poslije podne od 13,00 do 20,30 sati
  • I. subota u mjesecu je radna u vremenu od 7,00 do 17,00

Adresa: 47240 Slunj, Plitvička 18 a
Telefon: 047/777-332
Telefaks: 047/777-334
E-mail : lidija.milos-bakalar1@zg.t-com.hr