HITNA MEDICINSKA POMOĆ

0-24 SATA SVAKI DAN

hospital-hover1

OD 01. OŽUJKA 2014. GODINE USLUGE HITNE MEDICNSKE POMOĆI NA PODRUČJU KOJE POKRIVA DOM ZDRAVLJA SLUNJ PRUŽA ISKLJUČIVO ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE SVAKIM DANOM OD 0-24 SATA S TIM DA RADNIM DANIMA U VRIJEME REDOVNOG RADA UZ DJELATNIKE ZAVODA HITNU MEDICINSKU POMOĆ PRUŽAJU SVI DOKTORI MEDICINE KOJI RADE U REDOVNOM RADNOM VREMENU.

 

TELEFONI ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ:

            194, 112