Izjava o sprečavanju sukoba interesa

Člankom 13. stavak 1. – 6. Zakona o javnoj nabavi ( „Narodne novine“ Broj:90/11 ) utvrđeno je što se razumijeva pod sukobom interesa u javnoj nabavi.

Sukladno članku 13. stavku 8. Zakona o javnoj nabavi ( „Narodne novine“ Broj:90/11 ) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima DOM ZDRAVLJA SLUNJ kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi ( „Narodne novine“ Broj:90/11 ).