KUĆNA NJEGA I FIZIKALNA TERAPIJA U KUĆI BOLESNIKA

health-hover1

USLUGE PRUŽANJA ZDRAVSTVENE NJEGE I FIZIKALNE TERAPIJE U KUĆI BOLESNIKA NA PODRUČJU GRADA SLUNJA, OPĆINE CETINGRAD I OPĆINE RAKOVICA (PODRUČJE KOJE POKRIVA DOM ZDRAVLJA SLUNJ) PROVODE SVAKI RADNI DAN DJELATNICI USTANOVE ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC.

U SLUČAJU POTREBE NAZVATI NA TEL: 047/411-279