NATJEČAJ za popunu radnog mjesta doktora/doktorice medicine na neodređeno vrijeme

Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18a, objavljuje:

 N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta doktora / doktorice medicine na neodređeno vrijeme s tim da se Ugovor o radu sklapa na određeno vrijeme do pribavljanja Suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljavanje na neodređeno vrijeme u Službi primarne zdravstvene zaštite u Ordinaciji obiteljske/opće medicine Doma zdravlja Slunj 04 u Rakovici, Rakovica 33.

Uz redovan rad u ordinaciji doktori medicine mogu sudjelovati u pružanju usluga hitne medicinske pomoći, za što se sklapa poseban Ugovor sa Zavodom za hitnu medicinu Karlovačke županije.

Isti natječaj objavljen je u Narodnim novinama broj 98/2019 dana 16. listopada 2019. godine.

Tekst natječaja preuzmite OVDJE.