NATJEČAJ za popunu radnog mjesta – doktora/doktorice medicine na određeno vrijeme

Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18a, objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

– doktora/doktorice medicine na određeno vrijeme – zamjena za opravdanu odsutnost radnika – u Ordinaciji obiteljske/opće medicine Doma zdravlja Slunj 03 u Cetingradu, Trg hrvatskih branitelja 6.

Uz redovan rad u ordinaciji doktori medicine obvezni su sudjelovati u pružanju usluga hitne medicinske pomoći o čemu se zaključuje poseban ugovor sa Zavodom za hitnu medicinu Karlovačke županije.

Uvjeti:

– medicinski fakultet

– položen državni ispit

– odobrenje nadležne komore za samostalan rad

– najmanje 5 mjeseci radnog iskustva

– poznavanje rada na računalu (iskustvo u korištenju računalnih programa iz područja primarne zdravstvene zaštite – obiteljska/op­ća medicina)

– vozački ispit za B-kategoriju.

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis,

– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslike domovnice),

– uvjerenje o položenome stručnom ispitu (preslik),

– odobrenje za samostalan rad (preslik licence),

– elektronički zapis HZMO-a o radnopravnom statusu, ne starije od 30 dana

– preslik vozačke dozvole B-kategorije,

– uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (izvornik).

Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od objave u Narodnim novinama. Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu: Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18a, uz naznaku: »Ponuda na natječaj – doktor/ica medicine u OOM 03 CTG«.

Na temelju članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti.

Posebne pogodnosti: nudimo namješten stan u Slunju te dajemo na korištenje službeni automobil.

Dodatne informacije moguće dobiti na telefon: (047) 777-652, (047) 777-334, mob.: (091) 1777-660 ili e-adresu: ivanka.magdic@ka.t-com.hr, dz-slunj@ka.t-com.hr.

Dom zdravlja Slunj zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata/kandidatkinju.

Svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o rezultatima natječaja na internetskoj stranici Doma zdravlja.

Dom zdravlja Slunj

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8290409.html