Natječaj za popunu radnog mjesta za doktora / doktoricu medicine na određeno vrijeme – zamjena za godišnje odmore

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta za  doktora / doktoricu medicine na određeno vrijeme  u Službi primarne zdravstvene zaštite  Doma zdravlja Slunj,  Plitvička 18A, poradi zamjene za vrijeme korištenja godišnjih odmora doktora medicine u ordinacijama obiteljske(opće) medicine u Slunju, Cetingradu i Rakovici  u očekivanom trajanju do 6 mjeseci.

Uz redovan rad u ordinaciji doktori medicine su obvezni sudjelovati u dežurstvu i pripravnosti u hitnoj medicinskoj pomoći, za što se sklapa poseban Ugovor sa Zavodom za hitnu medicinu Karlovačke županije, prema unaprijed utvrđenom mjesečnom rasporedu Zavoda.

Uvjeti:

 • medicinski fakultet
 • položen državni ispit
 • odobrenje nadležne komore za samostalan rad
 • najmanje 5 mjeseci radnog iskustva
 • poznavanje rada na računalu ( iskustvo u korištenju računalnih programa iz područja primarne zdravstvene zaštite – obiteljska/opća medicina )
 • vozački ispit za „B“ kategoriju

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti :

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslike domovnice),
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (presliku),
 • odobrenje za samostalan rad ( presliku licence),
 • elektronički zapis HZMO-a o radno-pravnom statusu,
 • presliku vozačke dozvole „B“ kategorije,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (izvornik)

Rok za podnošenje ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave.  Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu : Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18 a,  uz naznaku

„PONUDA NA NATJEČAJ – doktor/ica medicine – zamjena za godišnje odmore“.

Na temelju članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i  imaju prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti.

Posebne pogodnosti: Nudimo namješten stan u neposrednoj blizini mjesta rada te korištenje službenog automobila za rad u područnim ambulantama.

Dodatne informacije moguće dobiti na telefon: 047/777-652, 047/777-334, mob. 091/1777660 ili E-mail : ivanka.magdic@ka.t-com.hr, dz-slunj@ka.t-com.hr, dz.slunj@gmail.com

Dom zdravlja Slunj zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata/kandidatkinju!