O nama

Dom zdravlja Slunj je samostalna zdravstvena ustanova registrirana kod Trgovačkog suda u Karlovcu za pružanje usluga primarne zdravstvene zaštite i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite – radiologije s mamografijom i ultrazvučnom dijagnostikom osiguranicima s područja Grada Slunja, Općine Cetingrad i Općine Rakovica.

Ustanova posluje na tri lokacije, u matičnom objektu u sjedištu Ustanove u Slunju, Plitvička 18 a,  te u  samostalnim objektima ambulante Cetingrad na Trgu hrvatskih branitelja 6 u Cetingradu i ambulante Rakovica na adresi Rakovica 33. Pokriva područje od 802 km2 s ukupno 11 465 stanovnika a u svojoj zoni odgovornosti ima i 54 km Državne ceste br. 1.

Osnivač Doma zdravlja Slunj je Karlovačka županija.1390603928_hospital