OBAVIJESTI

 

HITNA MEDICINSKA POMOĆ 0-24 SATA SVAKI DAN

hospital-hover1

OD 01. OŽUJKA 2014. GODINE USLUGE HITNE MEDICNSKE POMOĆI NA PODRUČJU KOJE POKRIVA DOM ZDRAVLJA SLUNJ PRUŽA ISKLJUČIVO ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE SVAKIM DANOM OD 0-24 SATA S TIM DA RADNIM DANIMA U VRIJEME REDOVNOG RADA UZ DJELATNIKE ZAVODA HITNU MEDICINSKU POMOĆ PRUŽAJU SVI DOKTORI MEDICINE KOJI RADE U REDOVNOM RADNOM VREMENU.

 

TELEFONI ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ:

            194, 112

 

KUĆNA NJEGA I FIZIKALNA TERAPIJA U KUĆI BOLESNIKA

health-hover1

USLUGE PRUŽANJA ZDRAVSTVENE NJEGE I FIZIKALNE TERAPIJE U KUĆI BOLESNIKA NA PODRUČJU GRADA SLUNJA, OPĆINE CETINGRAD I OPĆINE RAKOVICA (PODRUČJE KOJE POKRIVA DOM ZDRAVLJA SLUNJ) PROVODE SVAKI RADNI DAN DJELATNICI USTANOVE ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC.

U SLUČAJU POTREBE NAZVATI NA TEL: 047/411-279

SPECIJALISTIČKI PREGLEDI

health-hover1

PREMA OBAVIJESTI SANACIJSKOG UPRAVITELJA OPĆE BOLNICE KARLOVAC SPECIJALISTI INTERNISTA, OFTALMOLOG I PSIHIJATAR DO DALJNJEGA NE DOLAZE U DOM ZDRAVLJA SLUNJ.

SANITARNE ISKAZNICE

health-hover1

DJELATNICI ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE SVAKOG DRUGOG PONEDJELJKA U MJESECU DOLAZE U PROSTORE DOMA ZDRAVLJA SLUNJ PORADI IZDAVANJA SANITARNIH ISKAZNICA U VREMENU OD 9,00 DO 12,00. RASPORED DOLAZAKA ISTAKNUT JE NA VRATIMA (PROSTORIJE PREKO PUTA MEDICINSKO-BIOKEMIJSKOG LABORATORIJA).

U SLUČAJU POTREBE NAZVATI NA TEL: 047/411-279