PATRONAŽNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

  • VERONIKA ŽIVČIĆ, bacc.med.techn. – pokriva polovicu područja Grada     

                             Slunja i cjelokupno područje Općine Cetingrad

                             MOBITEL: 091/1777-650

  • ANKA PAVLEŠIĆ, bacc.med.techn – pokriva polovicu područja Grada

                                  Slunja i cjelokupno područje općine Rakovica

                                  MOBITEL: 091/1777-668

Radno vrijeme:

  • Svakim radnim danom ujutro u vremenu od  07,30 do 15,30
  • od  7,30 do 8,00 sati je vrijeme za pripremu za rad prije odlaska u patronažne posjete

 

Adresa: 47240 Slunj, Plitvička 18 a
Telefon: ZVATI NA SLUŽBENE MOBITELE
Telefaks: 047/777-334
E-mail : slunj.patronaza@gmail.com