RADIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA

SPECIJALISTIČKO - KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

 Radiologija s mamografijom i ultrazvučnom dijagnostikom

 

JANKO JURČEVIĆ, ing. med. radiologije
SPECIJALISTI MED. RADIOLOGIJE – TEMELJEM UGOVORA O
POSLOVNOJ SURADNJI

Radno vrijeme:

  • svaki radni dan ujutro u vremenu od 7,00 do 14,30 sati
  • jedna radna subota u mjesecu sukladno rasporedu dolazaka specijalista radiologije

Adresa: 47240 Slunj, Plitvička 18 a
Telefon: 047/778-115
Telefaks: 047/777-334
E-mail : dz-slunj@ka.t-com.hr