RADIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA

SPECIJALISTIČKO - KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

 Radiologija s mamografijom i ultrazvučnom dijagnostikom

Josipa Barić, bacc.radiol.techn.

SPECIJALISTI MED. RADIOLOGIJE – TEMELJEM UGOVORA O
POSLOVNOJ SURADNJI

Radno vrijeme:

  • ponedjeljak poslije podne od 13,00 do 20,30 sati
  • utorak, srijeda, četvrtak i petak ujutro od 7,00 do 14,30 sati
  • jedna radna subota u mjesecu sukladno rasporedu dolazaka specijalista radiologije.

Adresa: 47240 Slunj, Plitvička 18 a
Telefon: 047/778-115
Telefaks: 047/777-334
E-mail : radiologija.slunj@gmail.com