TIJELA ZDRAVSTVENE USTANOVE

TIJELA DOMA ZDRAVLJA SLUNJ

 1. RAVNATELJ
 • Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje, predstavlja i zastupa Dom zdravlja Slunj i odgovoran je za zakonitost rada.
 • Ravnatelja imenuje i razrješuje Upravno vijeće Doma zdravlja Slunj.
 • Ravnatelj se imenuje  na temelju provedenog  Javnog natječaja.
 • Mandat ravnatelja traje četiri godine.
 • Po isteku mandata ista osoba može, na temelju natječaja, ponovno biti imenovana za ravnatelja.
 • Ravnateljica Doma zdravlja Slunj je: IVANKA MAGDIĆ, dipl. iur.

 

 1. UPRAVNO VIJEĆE
 • Domom zdravlja Slunj upravlja Upravno vijeće.
 • Upravno vijeće Doma zdravlja Slunj sastoji se od pet članova i čine ga predstavnici:
 • osnivača – Karlovačke županije ( predsjednik i 2 člana )
 • i predstavnici Doma zdravlja Slunj ( 2 člana ).
 • Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.
 • Sadašnji članovi Upravnog vijeća su:
  • MILAN BITANGA, dipl. soc. rad.– predsjednik, predstavnik osnivača
  • DIANA CINDRIĆ, prof. – član, predstavnica osnivača
  • MARINA ŠTEFANAC, mag.soc.rad.-član, predstavnica osnivača
  • LIDIJA MILOŠ-BAKALAR, spec.gin.iopst., ispred Stručnog vijeća – predstavnica DZ Slunj
  • MILE POŽEGA – vozač u sanitetskom prijevozu – član, ispred Radničkog vijeća – predstavnik DZ Slunj
 • Upravno vijeće obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama, a odluke donosi natpolovičnom većinom ukupnog broja članova.

 

 1. OSTALA TIJELA DOMA ZDRAVLJA SLUNJ:
 • Stručno vijeće
 • Stručni kolegij
 • Etičko povjerenstvo
 • Povjerenstvo za lijekove
 • Povjerenstvo za kvalitetu