ZDRAVSTVENA ZAŠTITA PREDŠKOLSKE DJECE

ORDINACIJA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU PREDŠKOLSKE DJECE

IVICA ZRILIĆ, spec. pedijatar
IVANA VNUČEC, med. sestra

Radno vrijeme:

  • utorak, četvrtak i petak ujutro od 07,00 do 14,30
  • ponedjeljak i srijeda poslije podne od 13,00 do 20,30
  • IV. subota u mjesecu je radna u vremenu od 7,00 do 17,00

Adresa: 47240 Slunj, Plitvička 18 a
Telefon: 047/777-218
Telefaks: 047/777-218
E-mail: dzslunj.pedijatrija@gmail.com